Ubezpieczenia turystyczne Miasto

zwrot kosztów leczenia

Ubezpieczenie turystyczne Miasto

Ubezpieczenia turystyczne Miasto. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych w Mieście. Szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia. Leczenie szpitalne za granicą, pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej. Wakacyjne i wyjazdowe zabezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.