Ubezpieczenia grupowe Miasto

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Miasto

Ubezpieczenia grupowe Miasto. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Mieście. Miejska oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Miasto - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.